Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Information
Velkommen til Dronningborg Vandværk f.m.b.a. – din pålidelige vandforsyning. Vi betjener omkring 2.200 forbrugere inden for vores definerede forsyningsområde, som er nøje fastlagt i vandforsyningsplanen for Randers Kommune.
Vores vand hentes fra egne boringer, og vi pumper årligt knap 200.000 m3 vand op. Som en medlemsorganiseret forening er vi stolte af vores omkring 1.500 medlemmer, der spiller en vigtig rolle i at opretholde og styrke vores vandforsyningssamfund.
Vi er dedikerede til at levere rent og sikkert drikkevand af høj kvalitet. Gennem åbenhed, ansvarlighed og en konstant stræben efter forbedringer sikrer vi, at vores fællesskab forbliver velhydreret og velforsynet.
Tak, fordi du er en del af Dronningborg Vandværk - din lokale partner for pålidelig vandforsyning.

Dronningborg Vandværk f.m.b.a. er et privat vandværk i Randers Kommune.Vi leverer vand til Randers-forstaden Dronningborg.

Vi blev etableret i 1907 med 59 interessenterDer er i dag omkring 1500 medlemmer og tilsammen ca. 2200 forbrugere.

Vandværket har 4 boringer i ca. 90 meters dybdeLedningsnettet omfatter ca. 50 km. vandrør, og vi fakturerer knap 200.000 m³ årligt.

Vi leverer vand af høj kvalitet, som det også fremgår af de løbende vandanalyser, som i øvrigt kan ses under "Om Vandet"

Forbrugs- og afregnings - INFO
Vort forbrugs-/regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december.Vi arbejder med 2 a´conto rater, henholdsvis 1. og 2. halvår, med sidste betalingsdato henholdsvis 12. februar og 12. august, eller nærmeste bankdag.

I årsopgørelsen, som udsendes ultimo januar, indregnes a'conto rate 01.Årsopgørelsens forbrug beregnes ud fra den af Vandværket foretagne elektroniske aflæsning af målerstand, aflæst de 3 første hverdage i januar måned.

A'conto forbruget for det følgende år baserer sig på det netop afsluttede årsforbrug på årsopgørelsen.

Flytning
Hvis du er forbruger og på et tidspunkt fraflytter adressen, SKAL du anmelde flytning, og vi ser gerne du meddeler flytning til Kundeadministrationen via mail: kundeadmin@dronningborg-vand.dk - men du kan også melde flytning via vores hjemmeside.

Driftsstatus

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net