Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Vandanalyse

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og i ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen. Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer Drikkevandet har en god kvalitet og overholder alle grænseværdier.

Detaljer i vandets kemiske sammensætning og udvikling følges på mitdrikkevand.dk, som er en ekstra service overfor forbrugerne med en særlig interesse i deres drikkevand.

På mitdrikkevand.dk kan du læse mere om hver enkelt stof og se grafer for den historiske udvikling af alle analyseparametre.

Driftsstatus

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net