Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Ledningsnet
Oversigt Ledningsnet
Vi har kan ikke tilbyde directe adgang til Thvilum/ledningsnet, men i kan enten rette henvendelse til sekr@dronningborg-vand.dk eller til Blik & VVS Kaj Dahl Andersen A/S og forespørge om jeres placering af stophanerne.
Du kan tilgå en oversigt over DV Ledningsnet her.
Vær opmærksom på at vandværket ikke ligger inde med oplysninger om ledningsnet efter stophane (på privat grund).
Alle graveaktører skal stadig søge gennem LER, men kan bruge ovennævnte link som supplement til de fremsendte oplysninger.

Driftsstatus

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net