Dronningborg Vandværk
Jadedalen 37 ٠ 8930  Randers NØ 4072 3380 ٠info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Meddelelser
Dronningborg Vandværk f.m.b.a. Generalforsamling 2021
Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 23. august 2021 kl. 20,00 på Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ med dagsorden ifølge vedtægterne. Forinden generalforsamlingen vil der kl. 19,00 være mulighed for spisning for medlemmer. Til dette arrangement er tilmelding nødvendig via foreningens hjemmeside via mail til nformand@dronningborg-vand.dk.
Dronningborg, juli 2021
Bestyrelsen
Nedsættelse af forbrugsbidraget - 2021Meddelelsen er oprettet den 29-12-2020
Til vores forbrugereDronningborg Vandværk fmba reducerer forbrugsbidraget for 2021 fra tidligere udmeldt og godkendt kr. 4,95 til kr. 4,45 pr. m³ excl. moms.
Bestyrelsen understøtter dermed aktivt en nedbringelse af den betydelige økonomiske overdækning som vandværket har. Overdækningen er udtryk for gæld til forbrugerne. Trods hensigt om reduktion gennem budgetlægningen de seneste år, har afviklingen været mindre end ønsket. Derfor er Randers Kommune ansøgt om tilladelse til en ekstraordinær reduktion på kr. 0,50 pr. m³ excl. moms. Denne ansøgning er imødekommet, og ændringen vil derfor være indregnet i a´conto opkrævningerne for 2021.
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til formanden
Dronningborg, den 28., december 2020Venlig hilsenbestyrelsen
Elektronisk aflæsning af vandmålere ved årsafslutningen 2020.Meddelelsen er oprettet den 29-12-2020
Vandværket foretager den årlige elektroniske aflæsning af vandmålere for året 2020 de første dage af januar 2021.
Vores elektroniske aflæsningssystem aflæser målerstanden som den var ved midnat mellem 31. decbr. 2020 og 1. jan. 2021.
I egen interesse kunne I, til eget brug, noterer målerstanden pr. 31. decbr. 2020.
Den af os foretagne aflæsning vil fremstå som faktureringsgrundlag på 2020-årsopgørelsen og danner samtidig baggrund for beregning af ny A/C for 1. halvår 2021, perioden: 1. jan.- 30. jun.
Opkrævningerne fremsendes ultimo jan. 2021 med betalingsdato senest 10. febr. 2021. For de flestes vedkommende via Net/-BetalingsService. Myndigheder via EAN-opkrævninger og ganske få giro-opkrævninger via POSTNORD.
Med venlig hilsenDronningborg Vandværk
PS! Aflæsningerne videresendes til Vandmiljø Randers.

Driftsstatus

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net