Dronningborg Vandværk
Jadedalen 37 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Meddelelser
Ændring i driftsfunktion
Fra 1/4 2022 varetages den daglige driftsledelse (Værket, Ledningsnettet, Tilsyn, Leverandører, Myndigheder) af Verdo Forsyningsservice A/S. Telefonisk kontakt skal ske på telefon 30 605 205, kontakt via mail er uændret drift@dronningborg-vand.dk.
Tag godt imod vores nye repræsentant. Vi ser frem til et fortsat positivt samarbejde med alle samarbejdspartnere, internt såvel som eksternt. Tak til Preben Johannesen for indsatsen Dronningborg, april 2022
Bestyrelsen

Driftsstatus

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net