Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


VVS-anmeldelse
Installationsansøgning m.v.
Den enkelte forbruger i vort forsyningsområde skal, inden noget arbejde vedrørende vandinstallationer sættes i gang, indsende en installationsansøgning til vandværket.
Dette skal ske ved• nytilslutninger• udvidelse af bestående vandinstallationer• udskiftning af jordledning (fra stophane til måler)• ændringer i bestående vandinstallationer

Installationsansøgningen kan downloades via linket herunder og udarbejdes normalt af VVS-installatøren.

VVS-installatøren fremsender denne pr. mail til vandværket til godkendelse.
Vandværket returnerer tilladelsen pr. mail til VVS-installatøren.
Når installationen er færdig fremsender VVS-installatøren færdigmeldingen pr. mail til vandværket.

Driftsstatus

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net