Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Vandkvalitet

Dronningborg Vandværks hårdhedsgrad ligger på +/- 14,0 ( Temmelig hårdt ).

Vandets totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.

Hårdhed [°dH] inddeling i Danmark
- 0-4 Meget blødt
- 4-8 Blødt
- 8-12 Middelhårdt
- 12-18 Temmelig hårdt
- 18-24 Hårdt
- 24-30 Meget hårdt
- 30- Særdeles hårdt

Name: vandglas.jpg.

Driftsstatus

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net