Dronningborg Vandværk
Østre Boulevard 18 ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Meddelelser 2023
07.11.2023
Kasserer skifte
Mads Rønnow trækker sig som vores kasserer men fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Så indtil næste generalforsamling har vores sekretær Thiel Pleidrup tilbudt at overtage ansvaret parallelt med rollen som sekretær.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

14.09.23
Formandsskifte og ny indtræden i bestyrelsen
Dronningborg Vandværk har fået ny formand.
Allan Rasmussen er afgået som formand og træder ud af bestyrelsen og Berit Pedersen er tiltrådt som ny formand. Formandskiftet sker som følge af personlige årsager.
Rudi Steffensen overtager rollen som næstformand og suppleanten Helle Bjørn indtræder i bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Formandsskifte
Dronningborg Vandværk har fået ny formand.
Erik Møller er afgået som formand og Allan Rasmussen er tiltrådt som ny formand.
Formandsskiftet har været nødvendigt, idet Erik Møller har fået et nyt arbejde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2023
Den ordinære generalforsamling forventes afholdt mandag den 13. marts kl. 20.00 (spisning fra kl 1900) med dagsorden ifølge vedtægterne.

Dronningborg, februar 2023
Bestyrelsen

Driftsstatus

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net