Dronningborg Vandværk
Bjellerupparken 2E, 1.tv. ٠ 8930  Randers NØ ٠ 30 605 205 ٠ info@dronningborg-vand.dk ٠ CVR 18827018


Meddelelser 2022

Ledningsarbejde på Udbyhøjvej
I september-oktober måned 2022 gennemføres en udskiftning af hovedledningen på Udbyhøjvej. Det omfatter en strækning fra Dronningborg Boulevard og ca. 1 kilometer mod vest.
De berørte forbrugere bliver kontaktet direkte om eventuel udskiftning af jordledning.

Driftsstatus

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net